.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

Rozpoczynamy nowennę do Św. Jana Pawła II

Św. Janie Pawle II jesteśmy, pamiętamy, czuwamy. Rozpoczynamy kolejną dziękczynno – błagalną  modlitwę nowenną  do Św. Jana Pawła II patrona Akcji Katolickiej w Polsce, przed 100. Rocznicą urodzin. Są różne odcienie podziękowań, ale my nasze dziękczynienie kierujemy do Boga za posłanego do nas Świętego Papieża Polaka za Jego prostotę, ze względu na jego bezwarunkową miłość do Boga i Matki Bożej. Za człowieka wielkiego autorytetu, poszanowania życia, prawdy, wolności  i godności drugiego człowieka. 

Niech zaplanowana modlitwa proponowaną nowenną będzie też skuteczna w wyproszeniu łask tak potrzebnych naszej Ojczyźnie, rządzącym, kapłanom, polskim rodzinom i wielu stanom w tym nam samym, Akcji Katolickiej. 

Raz jeszcze zapraszam do podjęcia trudu osobistego duchowego przygotowania do tej wyjątkowej rocznicy. Już dziś zapraszam do łączności duchowej z głównych w Polsce uroczystości, które będą transmitowane z Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie 18 maja 2020 r. o godz. 17.00

Urszula Furtak,
prezes Akcji Katolickiej w
Polsce

Nowenna do Św. Jana Pawła II w 100. Rocznicę urodzin Papieża Polaka 9-17 maja 2020 r.

Św. Jan Paweł II drogowskazem na drodze wiary. Przygotowanie do 100. Rocznicy Jego urodzin

Ożywają wspomnienia z dawnych spotkań z Janem Pawłem II. Na nowo trafia do nas jego nauczanie i ta wyjątkowa zachęta do tego by na nowo otworzyć drzwi Chrystusowi! Wszystko to dzieje się za sprawą wielkiego poruszenia, poprzez peregrynację obrazu i relikwii kropli krwi Św. Jana Pawła II po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej w Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. 

Uroczyste Msze Św. z wprowadzeniem relikwii i obrazu do parafii, modlitwy różańcowe, koronki do Bożego Miłosierdzia a wszystko oparte na rozważaniach św. Jana Pawła II a także nabożeństwa z odczytywaniem próśb wiernych i litanie do Świętego Patrona Akcji Katolickiej. Wybrzmiewają one w kościołach parafialnych i filialnych. Wędrujące pomiędzy parafiami święte relikwie zapraszane są do kaplic szpitalnych i szkół. Zainicjowana przez Zarząd Akcji Katolickiej naszej diecezji peregrynacja gromadzi na modlitwie różne stany i grupy wiekowe. Spotykamy na montażach słowno muzycznych dzieci i młodzież. 

W przygotowaniu i przeżywaniu peregrynacji pomaga wydany drukiem swoisty przewodnik, w którym znalazła się skarbnica modlitw oraz homilii św. Jana Pawła II skierowanych do świeckich, których dziś również, pragnąłby świadomie włączyć w dzieło apostolskiej misji Kościoła poprzez Akcję Katolicką. W czasie peregrynacji towarzyszą nam słowa naszego pasterza Bpa Tadeusza Lityńskiego: „Zgodnie z zachętą Waszego Patrona, idźcie przez ten modlitewny czas peregrynacji bez lęku, z głęboką świadomością przynależności do Kościoła. Idźcie w przyszłość mocni duchem, a swoją działalnością wzmacniajcie całą wspólnotę pielgrzymującego Kościoła. Przyjmijcie, jako testament i drogowskaz na przyszłość każde słowo, które Święty Jan Paweł II wypowiedział do Akcji Katolickiej. Ale weźcie też na drogę słowa, które Ojciec Święty wypowiedział podczas wizyty apostolskiej w naszej diecezji. … Niech siła Eucharystii uzdolni każdego do dawania silnego świadectwa we współczesnym świecie”.  

Z uwagi na zalecenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, peregrynacja relikwii Św. Jana Pawła II - patrona Akcji Katolickiej po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej naszej diecezji zostaje zatrzymana. Relikwie do czasu wznowienia peregrynacji pozostają w kościele Św. Michała Archanioła w Nowej Soli. Termin wznowienia zostanie przekazany po odwołaniu niebezpieczeństwa związanego z epidemią koronawirusa. Zachowujmy odpowiedzialność a wszystkie troski i potrzeby związane z panującą sytuacją polecamy w naszych osobistych modlitwach.

Ryszard Furtak
Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej

Galeria zdjęć:

Czytaj więcej: Św. Jan Paweł II...

Wstrzymanie peregrynacji relikwii Św. Jana Pawła II

Wstrzymujemy peregrynację relikwii Św. Jana Pawła II - patrona Akcji Katolickiej po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Relikwie do czasu wznowienia pozostają w kościele Św. Michała Archanioła w Nowej Soli. Termin wznowienia peregrynacji zostanie przekazany po odwołaniu niebezpieczeństwa związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Zachowujmy odpowiedzialność a wszystkie troski i potrzeby związane z panującą sytuacją polecajmy w naszych osobistych modlitwach.

Króluj nam Chryste!

Ryszard Furtak
Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej

Odwołane rekolekcje AK

Ponieważ nasz Bp Diecezjalny Tadeusz Lityński, Zarządzeniem z dnia 11.03.2020 r. odwołał wszelkie rekolekcje w ośrodkach rekolekcyjnych w naszej Diecezji, w związku z pandemią koronowirusa, po konsultacjach z naszym asystentem ks. Zbigniewem Samociakiem, nie pozostaje nam nic innego jak spełnić wolę ks. Biskupa. W związku z powyższym, w imieniu Zarządu DIAK naszej AK, w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie innych osób odwołujemy nasze rekolekcje, które miały się odbyć w dniach 20-22 marca bieżącego roku. Nasz rekolekcjonista obiecał, że przedstawi nam tematykę rekolekcyjną na początku września w Paradyżu. Króluj nam Chryste!

Ryszard Furtak
prezes zarządu DIAK Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Obchody piątej rocznicy śmierci ks. Witolda Andrzejewskiego – legendarnego kapelana „Solidarności”

Uroczysta Msza św. 30 stycznia, emisja fragmentów koncertu Filharmonii Gorzowskiej „Misjonarz szczęścia” oraz spotkanie wspomnieniowe członków Duszpasterstwa Akademickiego lat 70. ub. wieku w Teatrze im. Juliusza Osterwy złożyły się na obchody piątej rocznicy śmierci ks. Witolda Andrzejewskiego – legendarnego kapelana „Solidarności.

W tym dniu także przypadła 25. rocznica obchodów Dni Pamięci i Pojednania, które są efektem inicjatywy władz samorządowych Gorzowa Wlkp. i mieszkańców dawnego Landsberga. Te uroczystości odbywały się na Pl. Grunwaldzkim tuż obok kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP, w którym przez 25 lat ks. Andrzejewski był proboszczem.

W wieczornej Mszy św. uczestniczyli m.in. wice wojewoda lubuski Wojciech Perczak, poczty sztandarowe „Solidarności“, przedstawiciele gorzowskiej Akcji Katolickiej, policji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy i parafianie.

Proboszcz ks. Dariusz Glama w kazaniu nawiązał do obchodów Dnia Pojednania Polaków i Niemców, przyjmowanego jako datę wyzwolenia Gorzowa po II wojnie światowej. Ale w tej parafii 30 stycznia to szczególny dzień pamięci o poprzedniku, byłym proboszczu – powiedział ks. Glama, który odwołując się do Ewangelii wg św. Marka mówiącej o Przypowieści o świetle, porównał postawę i nauczanie śp. ks. Witolda, do rozsiewania tego światła i dawania dobrego przykładu. – Każdy z was w tym kościele ma swoją historię i swoje wspomnienia i przemyślenia związane z ks. Andrzejewskim, który zanim został księdzem był aktorem i już wtedy przekazywał dobre słowa tym, którzy go słuchali i oglądali.

Po nabożeństwie w sali parafialnej odbył się wieczór wspomnień podczas którego Janusz Dreczka – były członek Duszpasterstwa Akademickiego, przedstawił fragmenty koncertu Filharmonii Gorzowskiej „Misjonarz szczęścia” pod batutą Moniki Wolińskiej rejestrowanego 4 lata temu przez TV Trwam, w pierwsza rocznicę śmierci kapłana.


Ks. Witold Andrzejewski był także wieloletnim asystentem Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Gorzowie Wlkp. Materiał o ś.p. tym nietuzinkowym kapłanie przekazała prezes Parafialnego Oddziału - Anna Cetnar.

Zaproszenie na Radę DIAK 15.02.2020 r. do Krosna Odrzańskiego na godz. 10.00

Zapraszam na zaplanowaną w rocznym Planie pracy Radę DIAK, w dniu 15.02.2020 r. do parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim. Zapraszam prezesów POAK, osoby powołane do Rady oraz dodatkowo jeszcze jedną osobę z każdego Oddziału Parafialnego. Program Rady w załączeniu.
 
Ryszard Furtak
Prezes Zarządu DIAK
Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ul. Aliny 5,65-329 Zielona Góra

Finał Konkursu Patriotycznego "Ojczyzno Ma" 08.11.2019 r.

W dniu 08.11.2019 r. od godz. 10.00 odbędzie się finałowa część Konkursu "Ojczyzno Ma". Miejscem finału będzie Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 15. Zapraszamy uczniów, którzy wygrali majowe eliminacje w swoich szkołach i parafiach a także ich rodziców i opiekunów. Jako Akcja Katolicka chcemy poprzez tego typu inicjatywy kształtować postawy patriotyczne i poczucie świadomości narodowej, szczególnie  wśród młodego pokolenia.

Zarządzeniem Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 27.02.2019 r. Konkurs „Ojczyzno Ma” znalazł się na liście konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na kolejny rok szkolny.

Ryszard Furtak - prezes DIAK

XXV lat Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Akcja Katolicka w naszej diecezji powstała 27.11.1994 r. Ówczesny biskup diecezjalny naszej diecezji JE dr Adam Dyczkowski z wielką troską odczytał wskazanie Św. Jana Pawła II z początku 1993 r. aby nasze stowarzyszenie na nowo odżyło, w nowej rzeczywistości naszego kraju. Ks. biskup Adam zachęcał kapłanów, ale też uruchomił wielu odpowiedzialnych świeckich, którzy utworzyli grupę inicjatywną na rzecz powołania AK. Grupa swój trzon miała w Klubie Inteligencji Katolickiej z Zielonej Góry ale w jej skład wchodziły osoby różnych stanów ale też z innych środowisk związanych z Kościołem diecezjalnym. Wydany w dniu 27.11.1994 r. dekret oficjalnie przypieczętował  początek naszej działalności. Diecezjalna Rada AK składała się wtedy z 19-u osób z trzech najważniejszych ośrodków naszej diecezji - Głogowa, Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry. Jeśli chodzi o najbardziej zaangażowanych kapłanów przy powstaniu AK, to obok biskupa Adama należy wspomnieć biskupa Pawła Sochę i ks. prałata Jerzego Nowaczyka z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Zielonej Górze, gdzie 03.04.1995 r. zainicjował działalność pierwszy Oddział AK po jej odrodzeniu.

Czytaj więcej: XXV lat Akcji Katolickiej...

IX DIECEZJALNY PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej serdecznie zaprasza: solistów, zespoły, chóry, schole do udziału w IX Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, który odbędzie się w dniu 26 października 2019 r. w Sulechowskim Domu Kultury im. Fryderyka Chopina, Al. Wojska Polskiego 3.

Zgłoszenia udziału w Przeglądzie przyjmuje Prezes POAK Sulechów Pani Liliana Kurkowiak, w terminie do dnia 16.10. 2019 r. na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 604 405 104, lub Czesław Kurkowiak tel. 732 610 885. Rozpoczęcie Przeglądu zaplanowano na godz. 15:00.

Należy zaznaczyć, że do 2021 r. trwa w Polsce celebracja 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Akcja Katolicka wydała z tej okazji śpiewniki patriotyczne, które były już przekazywane uczestnikom poprzednich przeglądów. Tegoroczny Przegląd jest współorganizowany przez Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej przy parafii pw. „Podwyższenia Krzyża Św.” w Sulechowie oraz parafii pw. „Narodzenia NMP” w Nowym Kramsku, przy wsparciu gospodarza miejsca Sulechowskiego Domu Kultury.

Serdecznie zapraszamy także publiczność do wzięcia udziału we wspólnym patriotycznym świętowaniu. Wstęp wolny. Pamiątką tegorocznego Przeglądu, podobnie jak w latach poprzednich, będą dyplomy oraz okolicznościowe statuetki.

Dojazd uczestników na własny koszt.

W załączeniu:

  1. Karta zgłoszenia (pobierz PDF, pobierz DOC)
  2. Regulamin (pobierz PDF).

Ryszard Furtak Prezes DIAK
Liliana Kurkowiak Prezes POAK Sulechów
Krystyna Koszylowska Prezes POAK Nowe Kramsko
Tomasz Furtak Dyrektor SDK

 

Jubileusz 25lecia Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Zapraszamy do obejrzenia filmu z okazji Jubileuszu 25lecia Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Aby obejrzeć kliknij tutaj:  https://youtu.be/vW3N7XNZjY0A

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.