.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

News

U Pani Jasnogórskiej

W dniach 9 – 10 czerwca 2017 r. członkowie Akcji Katolickiej w Polsce w tym z naszej diecezji pielgrzymowali do Częstochowy, aby – jak co roku – pokłonić się przed Matką Bożą – Jasnogórską Królową Polski. Tegoroczna ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej przebiegała pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją”.

Wyruszyliśmy z Zielonej Góry z parkingu przy parafii p.w. Św. Brata Alberta. W czasie drogi cieszyliśmy się opieką duchową naszego Asystenta Diecezjalnego Ks. Zbigniewa Samociaka –proboszcza parafii pw. Św Jadwigi w Krośnie Odrzańskim.  Po przyjeździe do Częstochowy i zakwaterowaniu, wzięliśmy udział w Konferencji, która odbyła się w Sali Redakcji „Niedzieli”.
Przybyłych na spotkanie członków Akcji Katolickiej z całej Polski, parlamentarzystów oraz zrzeszonych we lwowskiej  Akcji Katolickiej delegatów przywitała prezes KIAK Urszula Furtak.

Jako pierwszy o głos został poproszony Abp Senior Stanisław Nowak, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na maryjne aspekty kerygmatu, wskazując, że w obecnych czasach misja Akcji Katolickiej polegać ma na: „stawaniu z mocą w sprawach bronienia godności człowieka i Kościoła”.
Następnie o. Mariusz Tabulski w swoim wykładzie mówił o jasnogórskich ślubach Narodu i objawieniach fatimskich w kontekście nie tylko obrony wiary, ale ukształtowanej przez chrześcijaństwo cywilizacji.
Ks. dr Szymon Stułkowski, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu mówił o potrzebie, a w zasadzie konieczności współpracy duchownych, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

 

Na zakończenie konferencji, serdecznie przywitany przez zebranych, krótki wykład wygłosił ks. inf. Ireneusz Skubiś, mówiąc o inicjatywie Ruchu „Europa Christi”.
Konferencję w „Niedzieli” zamknęła dyskusja, a po niej goście zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek. Wieczorem tradycyjnie wzięliśmy udział w Apelu Jasnogórskim. Wysłuchaliśmy rozważań Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej Biskupa Mirosława Milewskiego, które rozpoczął słowami św. Efrema Syryjczyka, starożytnego pieśniarza chwały Matki Bożej: „Kto Kocha – podziwia ją, Kto zbyt docieka – zawstydzi się, iż nie poznaje Matki, która zrodziła jako Panna. Za wielka jest, by dała się wyrazić słowem”.

W sobotę zgromadziliśmy się w częstochowskiej archikatedrze Świętej Rodziny, gdzie przybyłą na pielgrzymkę rzeszę członków i sympatyków Akcji Katolickiej przywitała prezes KIAK Urszula Furtak.
Metropolitę częstochowskiego arcybiskupa Wacława Depo reprezentował kustosz bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny ks. Jan Niziołek, który w krótkich słowach przedstawił historię świątyni i złożył pielgrzymom życzenia.

Prezes Urszula Furtak skierowała swoje słowo do przedstawicieli Akcji Katolickiej, które publikujemy w całości poniżej ale także do prezbiterów, w których podziękowała Krajowemu Asystentowi bp. Mirosławowi Milewskiemu, Diecezjalnym i Parafialnym Asystentom za zaangażowanie i otwartość na wspólne budowanie Kościoła.  W tej materii prezes KIAK nie omieszkała powiedzieć: „Drodzy kapłani, nic bez Was nie uczynimy, tylko razem możemy budować prawdziwe dobro. Ta troska by było Was jak najwięcej coraz bardziej nas dotyka. (…) jako prezes pokładam nadzieję w tym, że w nas wyzwolicie ducha akcyjności. Proszę o Wasze oddanie, proszę byście nas dobrze przygotowali do prowadzenia powierzonego nam dzieła”.

Pani Prezes powiedziała, że uroczystości w archikatedrze, stanowiły okazję do spotkania się z naszym krajowym Asystentem Kościelnym, Biskupem Mirosławem Milewskim. Asystent Krajowy w krótkim przemówieniu odwołując się do duchowej spuścizny Bł. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego oraz biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, wskazał na duchową jedność, jaka łączyła wspomnianych biskupów w pracy na rzecz Akcji Katolickiej.

W Archikatedrze, w uznaniu szczególnych zasług dla Akcji Katolickiej w Polsce oraz wspieranie nieprzerwanej misji Kościoła i świadectwo życia chrześcijańskiego, wręczono czterem osobom: ks. inf. Markowi Smogorzewskiemu, Elżbiecie Olejnik, posłowi Janowi Klawiterowi oraz Danucie Janickiej, przyznane przez Kapitułę Medale „Za dzieło apostolstwa”.
Po wyjściu z częstochowskiej archikatedry przyszło nam zmagać się z deszczem i silnym wiatrem w drodze do Tronu Matki Bożej. Jednak chęć pielgrzymowania i determinacja zawierzenia siebie i Akcji Katolickiej Matce Bożej, w setną rocznicę objawień Maryi w Fatimie, przewyższyła wszelkie niedogodności.

Uroczystą Mszę św. na szczycie Jasnej Góry, wspólnie z Biskupem Mirosławem Milewskim, celebrowali prezbiterzy odpowiedzialni w diecezjach oraz parafiach za Akcję Katolicką.
Podczas homilii, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej, opisał cztery filary aktywności apostolskiej Akcji Katolickiej: „Cztery filary naszej działalności to: modlitwa, formacja, poświęcenie i apostolat” – powiedział Biskup Milewski. Dodał przy tym, że: „Bez któregoś z nich budynek Akcji Katolickiej będzie tylko prowizorycznym barakiem”.

Prezes Urszula Furtak podziękowała pielgrzymom Akcji Katolickiej, za tak liczną obecność i świadectwo wiary złożone podczas pielgrzymki. Następnie, w obecności Biskupa Mirosława, prezbiterów i zarządu KIAK, wspólnie z zebranymi przed Szczytem członkami stowarzyszenia odmówiła Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej.

Na zakończenie pielgrzymki, Prezes Urszula Furtak powiedziała: „Świeccy współpracownicy bądźmy gotowi. Tu u stóp Maryi, śmiało mogę powiedzieć: Czuwajmy! Dbajmy o siebie samych, o naszą jedność, o dobro duchowe, bądźmy radośni i gotowi na błogosławieństwo Kościoła! Króluj nam Chryste!”

Z całego serca dziękujemy naszemu Zarządowi za zorganizowanie kolejnej jasnogórskiej pielgrzymki. Wszystkie elementy wyjazdu były perfekcyjnie zaplanowane, zarówno posiłki jak i punkt noclegowy spełniły nasze oczekiwania. Specjalne podziękowania należą się kierowcy, który bez pośpiechu, ale w szybkim czasie wiózł nas w obie strony płynnie i nad wyraz spokojnie. Księdzu Asystentowi Zbigniewowi dziękujemy za opiekę i troskę o każdego z nas, za wspólną, gorącą modlitwę, tę recytowaną i śpiewaną.

Tegoroczna pielgrzymka, tak bardzo bogata w treści związana z Maryją, umocniła nas w wierze, skłoniła do głębszej refleksji nad działalnością poszczególnych oddziałów, a przede wszystkim dodała sił i chęci do podejmowania coraz to nowych wyzwań dla dobra Kościoła Chrystusowego w Polsce.

Anna Kasprzyk,
Prezes POAK w Dychowie

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.