.: Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej - zapraszamy :.

News

Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie

 

Zakończyła się 23 Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Uczestniczyła w niej ponad 50 osobowa grupa przedstawicieli naszego Diecezjalnego Instytutu. Bogate wykłady piątkowej konferencji w auli tygodnika katolickiego „Niedziela”, które poprowadziła Anna Rastawicka oraz ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz nie tylko przybliżyły myśl i nauczanie Prymasa Tysiąclecia, ale także uwrażliwiły nasze sumienia jak budowa

szacunek względem prawdy w obszarze wolności. W wykładach podkreślono fakt, że to w przestrzeni sakralnej przechowywana była wolność w czasach, gdy Polska nie była niepodległym państwem.

Podczas konferencji inicjatywę krakowskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów „Do nieba z Ojcem Pio”, przybliżył Dyrektor Obchodów Jubileuszowego Roku Św. Ojca Pio Andrzej Piotrowicz. Piątkowy wieczór zakończyliśmy w Kaplicy Cudownego Obrazu wyśpiewując Maryi swoje „Jestem, pamiętam, czuwam. Rozważanie Apelowe poprowadził ks. prof. Tadeusz Borutka, asystent Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej.

 

Sobotnie pielgrzymowanie na Jasną Górę rozpoczęto spotkaniem w częstochowskiej archikatedrze Świętej Rodziny. W tegorocznym spotkaniu, w imieniu Biskupa Mirosława Milewskiego, Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej towarzyszył pielgrzymom, Ks. prof. Tadeusz Borutka. Ksiądz Profesor przywołując ostatnią adhortację  papieża Franiszka: „Gudete et exsultate”, zachęcał członków Akcji, by na nowo rozpalili w sobie gorliwość podążania drogą świętości ku Bogu.

To sobotnie spotkanie, to także czas kiedy wszystkim członkom Akcji Katolickiej w Polsce mogę podziękować za pracę na każdym poziomie struktur od krajowych, przez diecezjalne instytuty a szczególnie za działalność w parafialnych oddziałach. Tym podziękowaniem otaczam również każdego z Was w tak bliskiej mi działalności apostolskiej naszej zielonogórsko – gorzowskiej diecezji. Jest to też okazja by prosić abyście nie ustawali w staraniach o przywrócenie niedzieli katolickiego świętego charakteru, by trwać w działaniach prowadzących do pełnej ochrony życia ludzkiego. Raz jeszcze podobnie jak podczas wystąpienia w katedrze, pragnę z serca podziękować wszystkim Kapłanom Asystentom Akcji Katolickiej, za towarzyszenie nam i pożywny pokarm, który nasze pokolenie formuje do służby Bogu i Ojczyźnie.

Po przemówieniach przyszła pora na wyróżnienie medalem „Za dzieło apostolstwa”, które przyznaje Kapituła Medalu.  W tym roku, w zaszczytnym gronie znaleźli się: ks. prałat Tadeusz Żdaniak, asystent DIAK diecezji białostockiej, pani Lidia Gliwa z diecezji Toruńskiej oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed, członek Akcji Katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej a także senator Andrzej Kamiński, prezes DIAK z diecezji bielsko-żywieckiej.

W upale i skwarze, za Krzyżem, sztandarami Akcji Katolickiej przybyliśmy pod Szczyt Jasnej Kany, by poprzez uczestnictwo w Eucharystii, dziękować dobremu Bogu za: stulecie odzyskania niepodległości, dziewięćdziesiątą rocznicę erygowania przez papieża Piusa XI Akcji Katolickiej oraz uznanie przez papieża Franciszka heroiczności cnót Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda. Tym samym, tegoroczne hasło pielgrzymki: „Z Maryją w służbie Bogu i Ojczyźnie”, nabrało bardziej obrazowego znaczenia.

Eucharystii, przewodniczył senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, biskup Stefan Regmunt. Główny celebrans podczas homilii, odnosząc się do działalności Akcji Katolickiej w Polsce, podziękował za jej obecność w przestrzeni społecznej, kulturowej i eklezjalnej. Biskup Regmunt  zaznaczył, że w dzisiejszym świecie Akcja Katolicka ma przed sobą wielkie zadanie do spełnienia. „Dzisiaj trzeba stawać na wielu areopagach, by bronić wartości chrześcijańskich, bronić wartości narodowych, by zajmować publicznie stanowisko w różnych sprawach, które burzą dotychczasowy porządek i to wszystko, co budowało naszą Ojczyznę, budowało wspólnoty Kościoła”, powiedział Biskup Regmunt.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim naszym pielgrzymom a szczególnie Asystentowi DIAK Ks. Zbigniewowi Samociakowi za wspólny czas pielgrzymowania, modlitwy i bardzo wiele wyśpiewanych wspólnie pieśni patriotycznych.

Urszula Furtak

 

 

Jan Paweł II z przemówienia do polskich biskupów w styczniu 1993r.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła".

 
 

Copyright © 2013 Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by JoomlArt.com. Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.